Alles wat ons in anderen interesseert, kan ons iets doen begrijpen over onszelf(Carl Gustav Jung)

Disclaimer voor de Website en Regels mbt Privacy

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.praktijkorthopedagogiekleiden.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Praktijk Orthopedagogiek Leiden streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Praktijk Orthopedagogiek Leiden niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.  Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Praktijk Orthopedagogiek Leiden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.bOp basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Praktijk Orthopedagogiek Leiden en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Praktijk Orthopedagogiek Leiden garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Praktijk Orthopedagogiek Leiden te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Praktijk Orthopedagogiek Leiden heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Praktijk Orthopedagogiek Leiden aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Praktijk Orthopedagogiek Leiden zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Praktijk Orthopedagogiek Leiden daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Hoe ga ik om met persoonsgegevens?

Volgens de richtlijnen van de NVO en het SKJ (uitleg volgt)