Bij juist rekenen is één plus één gelijk aan alles en twee min één gelijk aan niets (Ninon de Lenclos)


Informatie over dyscalculie, behandeling en onderzoek


Dyscalculie behandeling

In mijn praktijk behandel ik al 11 jaar veel kinderen, jongeren, studenten en volwassenen met dyscalculie of een vermoeden van dyscalculie. Ik heb de afgelopen 20 jaar veel theoretische kennis en praktische ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van dyscalculie. Van 2000 tot 2005 heb ik aan de Universiteit Leiden promotieonderzoek gedaan bij professor Wied Ruijssenaars onder andere op het gebied van dyscalculie. Ik werk 5 dagen in mijn eigen praktijk en twee ochtenden op een school in Roelofarendsveen waar ik onder andere kinderen behandel met dyscalculie of een vermoeden van dyscalculie.

Kinderen en jongeren kunnen (ernstige)rekenproblemen hebben of door omstandigheden een grote achterstand hebben opgelopen. Soms blijkt er na onderzoek sprake te zijn van een rekenstoornis; men spreekt dan van dyscalculie. Veel kinderen met rekenproblemen of dyscalculie hebben moeite het tempo in de klas bij te houden en rekenen op een niveau van een half jaar of jaar lager. Mijn behandelingen zijn voor elk kind op maat gemaakt. Zo gebruik ik bijvoorbeeld verschillende onderdelen van de remediërende methodes Rekensprint en Maatwerk en een aantal online programma's, maar het meest maak ik gebruik van eigen oefeningen, werkbladen, spelletjes en materialen.

Het kan zijn dat de verschillende problemen die dyscalculie geeft erg onzeker maken, het gevoel van eigenwaarde beïnvloeden of (ernstige) (faal)angst veroorzaken. In mijn behandeling geef ik daarom ook veel aandacht aan psycho-educatie (wat hoort bij dyscalculie en wat niet?) en aan de emotionele ontwikkeling. Ik hoop hiermee de (faal)angst, onzekerheid en het verminderde gevoel van eigenwaarde om te buigen naar minder angst, meer zelfvertrouwen en een realistischer beeld van zichzelf.

Ik oefen nadrukkelijk met de rekendomeinen zoals opgesteld in de referentieniveaus. De referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en vaardigheden leerlingen moeten beheersen voor rekenen op de basisschool en het voortgezet onderwijs.


Ik heb mij op post-academisch niveau verder geschoold ten aanzien van diagnostiek en behandeling van Dyscalculie.