Verwondering is het verlangen naar kennis(Thomas van Aquino)

Hoe weet ik welke hulpverlener een goede behandeling voor mijn kind kan geven?

Uw kind bij een onbekende hulpverlener aanmelden voor een behandeling is best een ingrijoende stap. Hoe weet u nou of een behandelaar goed is of niet? Op mijn website is veel te lezen, maar dat zegt niet alles natuurlijk. Mooie websites staan natuurlijk niet garant voor een goede behandeling. Daarom hier wat meer informatie zodat u uw keuze zorgvuldig kunt maken.

In Nederland wordt GGZ hulp aan kinderen tot 18 jaar vergoed door de gemeenten. Als zelfstandig hulpverlener kun je onder strikte voorwaarden een contract met de gemeente afsluiten, zodat de zorg die je verleent betaald wordt door de gemeente. Echter, door te weining beschikbaar budget is het heel moeilijk zo'n contract af te sluiten. Wanneer er wel een contract is en je een budget toebedeeld krijgt, zal je dat budget zorgvuldig moeten verdelen over het jaar. Hierdoor ontstaan (lange) wachtlijsten. Hulpverleners die een contract hebben moeten aan kwaliteitseisen voldoen en dat waarborgt goede zorg.

Maar zijn hulpverleners zonder contract dan minder goed? Nee, ook hulpverleners zonder contract moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Hiervoor zijn allemaal 'kwaliteitsregsiters' waar je niet zomaar lid van kan worden. Om geregistreerd te zijn bij zo'n kwlaiteitsregister moet je ook aan allemaal eisen voldoen. Zo moet je een universitaire opleiding (ortho)pedagogiek of psychologie hebben afgerond, moet je voldoende uren deelnemen aan kleine overleggroepen met collega's en aan individuele begeleiding door een collega met zeer veel jaren ervaring. Daarnaast moet je ook voldoende uren nascholing volgen, je kennis bijhouden dus door congressen te bezoeken maar ook door cursussen te volgen die ook weer aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen en waar je vaak veel boeken moet lezen zodat je weet wat de nieuwste behandelvormen zijn of hoe je een bepaald probleem het beste kunt behandelen. Wanneer je aan al die eisen voldoet gaat een commissie bekijken of je ingeschreven mag worden in het register. Sta je eenmaal in het register dan kan je niet achterover leunen en niets meer doen aan je 'kwaliteit'. Je inschrijving is voor 5 jaar en in die 5 jaar moet je kunnen aantonen (via een registratiesysteem) dat je ook weer aan die bepaalde uren overleg, begeleiding en nascholing hebt voldaan en ook aan die overleggen, begeleiding en nascholing zitten weer voorwaarden. Niet elke cursus voldoet bijvoorbeeld aan de hoogste kwaliteit en dus mag je alleen maar cursussen volgen die door de kwaliteitsregisters zijn goedgekeurd.

De belangrijkste kwaliteitsregsiters voor orthopedagogen, zoals ik, zijn het kwaliteitsregsiter van de NVO en het SKJ. Ik sta bij beide geregistreerd (u kunt mijn inschrijvingsnummers op de eerste pagina onderaan vinden) en ik heb ook mijn 'aantekening diagnostiek' behaald bij de NVO. Hiervoor heb ik moeten aantonen aan de eisen te voldoen op het gebied van het diagnosticeren (vakkundig uitzoeken welk probleem er is dmv bijvoorbeeld tests) van problematiek bij kinderen en jongeren.

Op dit moment volg ik ook de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut. Ook dit word je niet zomaar. Hiervoor moet je onder andere 200 uur speciale cursussen hebben gevolgd, 100 uur begeleiding van een ervaren therapeut hebben gehad die je bijvoorbeeld helpt met alle technieken onder de knie krijgen, zelf 50 uur in therapie zijn geweest zodat je je eigen gedachten en gevoelens goed kent en een afsluitend werkstuk schrijven waarin je laat zien dat je voldoende kennnis en ervaring hebt op het gebied van de cognitieve gedragstherapie. Als je dat allemaal hebt gedaan gaat een commissie van de VGCt (Vereniging voor Gedrags en Cognitieve therapie) beoordelen of ze alles voldoende vinden. Wanneer dat zo is word je geregistreerd en moet je ook weer elke 5 jaar aantonen dat je in die 5 jaar je voldoende bent blijven ontwikkelen.

Doordat ik ingeschreven sta bij de kwaliteitsregisters en dit ook heel belangrijk en waardevol vind, kunt u er op vertrouwen dat ik mijn kennis goed bijhoud en veel overleg heb met collega's en ervaren therapeuten.

Wat is dan het verschil tussen hulpverleners met en zonder contract? Het verschil zit dus niet in de kwaliteit, maar in wie de zorg betaalt. De zorg van hulpverleners met contract wordt door de gemeente betaalt en de zorg van hulpverleners zonder contract moet u zelf betalen. Dit is natuurlijk heel erg jammer, omdat wanneer u minder geld heeft u eigenlijk ook minder keus heeft terwijl ik vind dat u vrij moet zijn om te kiezen voor een hulpverlener waar u vertrouwen in heeft, want het gaat om uw dierbaarste bezit...uw kind. Daarom houd ik mijn tarieven zo laag mogelijk, al blijft het veel geld dat begrijp ik goed. Soms is het ook mogelijk een PGB (persoonsgebonden budget) af te sluiten bij de gemeente. Op die manier wordt de zorg voor u betaald uit dat budget.

Het belangrijkste is dat u en uw kind vertrouwen hebben in de hulpverlener. De huisarts of een Jeugd en Gezinsteam zullen u niet snel doorverwijzen naar een hulpverlener die u zelf moet betalen, maar dit zijn ook goede en bekwame hulpverleners. Kijk zelf op internet welke hulpverleners er in uw buurt zijn en bel deze gerust op om een eerste indruk te hebben. Veel hulpverleners bieden de mogelijkheid om ook langs te komen en kennis te maken, hier hoeft u bijna nooit voor te betalen. Wanneer u dit nooit eerder heeft gedaan is het heel goed om iemand mee te nemen. Dit kan uw partner zijn, een familielid of een vriend of vriendin. Sommige mensen vinden het moeilijk dat zijzelf of hun kind naar een hulpverlener gaan en praten hier niet over, maar om u heen vragen of iemand een goede hulpverlener kent of fijne ervaringen heeft kan soms goed helpen. Tot slot kan de IB'er of zorgcoördinator van school u vaak ook verder helpen, alhoelwel deze vaak ook eerst doorverwijzen naar de grote instellingen of hulpverleners waarvan de zorg betaald wordt door de gemeente.

Ik hoop dat ik u zo een beetje heb kunnen uitleggen hoe u er op kunt vertrouwen dat mijn kennis en kwaliteiten goed bijgehouden worden door de NVO en het SKJ en welke mogelijkheden en keuzes er voor u zijn wanneer uw kind een hulpverlener nodig heeft. Voor een behandeling in mijn praktijk hoeft u bijna nooit op de wachtlijst te staan en in het uiterste geval zo kort mogelijk. Voor een eerste gesprek kunt u mij altijd bellen en ik hoop dat ik u dan verder kan helpen.

Opleidingen

Koninklijk Conservatorium Den Haag/ Master Music Education (1992-1997)

Universiteit Leiden/ Master Orthopedagogiek(1994-2000)

Promotieonderzoek(2000-2005)

Master Special Educational Needs(2008-2009) - Fontys Hogeschool

Post Master Cognitief Gedragstherapeut (2020-heden) - King Nascholing

Theologie VU Amsterdam (vrijzinnig/ remonstrants) (2022- heden)

Werkervaring

Muziekdocent in (speciaal)basis- en voortgezetonderwijs (1992-2007)

Muziekdocent Muziekschool Den Haag (1996-1997)

Dirigent verschillende (jeugd)orkesten en (jeugd)koren (1995-2006)

Onderzoeksassistent bij professor Wied Ruijssenaars (1997-2001)

Wetenschappelijk onderzoeker Universiteit Leiden. Promotieonderzoek bij prof. Wied Ruijssenaars (2001-2005)

Orthopedagoog/ Remedial Teacher (2009-2019)op: Haanstraschool(Leiden), Bonifaciusschool(Wassenaar), Kievietschool(Wassenaar), De Kinderbrug (Rijpwetering)

Orthopedagoog op Basisschool De Elckerlyc (Roelofarendsveen)(2015-heden)

Orthopedagoog in eigen praktijk (2009-heden)

Cognitief gedragstherapeut in eigen praktijk (2020-heden)

Bekwaamheden

Ik heb nascholing gevolgd op het gebied van:

Diagnosticeren en behandelen van Dyslexie en Dyscalculie,

Verschillende Leerproblemen,

Executieve functies (de regelfuncties van onze hersenen),

Intelligentie (wat is het, hoe test je dat en wat betekenen de resultaten die uit een test komen),

Leren leren en plannen,

Beter-bij-de-Les training om de executieve functies en het werkgeheugen te verbeteren.

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie

Infant Mental Health

Speltherapie

Trauma en traumaverwerkingsstoornissen

Schematherapie

Interesse's

Op de website heb ik uitspraken staan van mensen die mij elke dag weer inspireren. Deze uitspraken vertellen ook iets over mijn interesse's. Ik luister veel naar allerlei soorten muziek en maak ook zelf regelmatig muziek. Daarnaast lees ik graag boeken van mensen die nagedacht hebben over de belangrijke en waardevolle dingen in het leven, zoals naar elkaar omkijken en waarom we denken en voelen wat we denken en voelen. Ik geniet van een mooie wandeling, een rondje fietsen of het theater en de bioscoop. Ik hecht veel belang aan persoonlijke ontwikkeling en verdiep me daarom graag in steeds weer nieuwe uitdagingen; leren schaken, filosofie boeken lezen, digitale verrijking, tekenen op de iPad, Mindfulness, zingeving