Het werkelijke kenmerk van intelligentie is niet kennis, maar verbeeldingskracht

(Albert Einstein)


Informatie over verschillende aspecten van hoogbegaafdheid


Wanneer is iemand hoogbegaafd?


Onderzoek naar hoogbegaafdheid


Emotionele of gedragsproblemen en hoogbegaafdheid


Hoogbegaafdheid en Dyslexie


Hoogbegaafdheid en Dyscalculie


Theorie van de Positieve Desintegratie van Kazimierz Dabrowski


teksten volgen.