Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid en de laatste twee groeien waar de eerste heerst

(Jan Ligthart)


De visie van waaruit ik werk...

Wanneer na een intensief behandeltraject blijkt dat de emotionele en/of gedragsproblematiek niet voldoende afneemt en er mogelijk sprake zou kunnen zijn van een 'verstoorde' ontwikkeling, zal ik in overleg met de ouder(s)/ verzorger(s) bespreken of het stellen van een diagnose (door mij of collega orthopedagoog/ psycholoog) voor jouw/ jullie kind op dat moment het beste is.

Wat ik heel belangrijk vind in een behandeling is dat naar alle aspecten wordt gekeken die de emotionele en/ of gedragsproblemen veroorzaken en/ of in stand houden. Het gaat dan om de complete leefwereld van een kind of jongere zoals het gezin of leefsituatie, de school en de invulling van de tijd buiten school......