De beste manier om kinderen goed te maken, is door ze gelukkig te maken (Oscar Wilde)

Welkom op de site van praktijk orthopedagogiek leiden

In de menubalk bovenin vindt u informatie over het aanbod binnen mijn praktijk. Spreekt mijn visie en werkwijze u aan? belt u dan gerust voor een eerste kennismaking of vul het contactformulier 'Ik heb een vraag...' onderaan deze pagina in en ik neem dan snel contact met u op. Om u te helpen met het kiezen van een goede hulpverlener heb ik zoveel mogelijk informatie proberen te geven op de pagina 'Wat is goede zorg?'.

Op dit moment heb ik geen wachtlijst (mei 2021)

Vriendelijke groet, Birgit

Behandelingen & Therapie

Informatie over het aanbod aan behandelingen.

Dyslexie

Informatie over dyslexie, onderzoek en behandeling

Hoogbegaafdheid

Informatie over behandelmogelijkheden


Pubers

Informatie over begeleiding aan pubers

Dyscalculie

Informatie over dyscalculie onderzoek en behandelingen.

Aanbod voor scholen

Informatie over de mogelijkheden voor scholen

Misverstanden over het vaststellen van dyslexie

Te vaak wordt gedacht dat dyslexie pas vastgesteld kan worden nadat er een voldoende aantal V scores is behaald op de cito-toetsten die op school worden afgenomen. Dit is echter gedeeltelijk waar. In Nederland werken we met een vergoedingsysteem voor dyslexie onderzoek en dyslexie behandeling. Omdat het te kostbaar zou worden om alle onderzoeken en behandelingen van kinderen met dyslexie te vergoeden zijn er selectiecriteria ingevoerd. Dit is dus eigenlijk een financiƫle maatregel en zegt niets over het wel of niet hebben of kunnen vaststellen van (ernstige)dyslexie.

Dyslexie is aangeboren en zodra kinderen met dyslexie leren lezen en spellen zullen ze extra (veel) moeite hebben met dit proces. Het is belangrijk om kinderen met dyslexie zo vroeg mogelijk de behandeling te geven die ze nodig hebben om hun lees- /spelling- en emotioneleontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Om de kosten voor gemeenten beperkt te houden is er voor gekozen alleen de onderzoeken en behandelingen te vergoeden van de kinderen die voldoen aan de selectiecriteria voor wat alleen in Nederland ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) wordt genoemd (internationaal bestaat deze term niet). Ofwel de kinderen die dusdanig ernstige lees- en spellingproblemen hebben, ten gevolge van dyslexie, dat voorkomen moet worden dat deze kinderen bijvoorbeeld laaggeletterd blijven.

Een (zeer) klein percentage kinderen komt in aanmerking voor deze vergoedingsregeling. Daarnaast zijn er (veel) meer kinderen, jongeren of volwassenen die (ook) dyslexie hebben en die het liefst zo vroeg mogelijk gediagnosticeerd zouden moeten worden. Dit kan prima, echter de kosten zijn dan voor de ouders/ verzorgers zelf. Omdat ik het heel belangrijk vind dat iedereen met dyslexie de hulp krijgt die hij/zij/X nodig heeft om de lees- en spellingontwikkeling te ondersteunen, probeer ik de kosten voor onderzoek en behandeling zo laag mogelijk te houden. Kom jij of je kind niet in aanmerking voor dyslexiezorg op basis van de regelingen in de Jeugdwet (vergoeding vanuit de gemeente), dan zijn er meer mogelijkheden waar ik u graag over vertel. Lees meer over dyslexie en mijn aanbod op deze site....
Een indruk van mijn praktijk

Informatie over mijn (promotie)onderzoek

Dyslexie of Dyscalculie en het leren van het muzikale notatiesysteem

Mijn Visie

Het allerbelangrijkste uitgangspunt van waaruit ik werk is dat ieder van ons even waardevol is en voortdurend in zijn leven in ontwikkeling is. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich in een relatief korte periode sneller dan vanaf het moment dat we ongeveer 25 jaar zijn. Dit betekent dat ik de emotionele en/ of gedragsproblematiek van een kind of jongere altijd in het kader van zijn of haar ontwikkeling zie en uitga van de mogelijkheid om deze problemen te boven te komen door bijvoorbeeld een (intensieve)behandeling aan te bieden en waar nodig (tijdelijke)aanpassingen op school en/ of thuis te bedenken.

'Te boven komen' geldt natuurlijk (helaas) niet voor de leerstoornissen dyslexie en dyscalculie, die wel door behandeling minder problemen met lezen, spellen en rekenen kunnen geven, maar altijd aanwezig zullen blijven. Wel kunnen emotionele problemen (zoals een laag zelfbeeld), die vaak voorkomen bij dyslexie en dyscalculie, door behandeling verbeteren.

Mijn visie is dat de ontwikkeling van een kind of jongere door verschillende factoren of redenen verstoord kan raken, waardoor de ontwikkeling trager gaat verlopen dan mogelijk is of soms zelfs tot stilstand komt. Wanneer een kind of jongere in deze fase hulp krijgt, ontstaat er weer ruimte en kan het zich weer verder ontwikkelen. Ik zie mijzelf dan ook het liefst als een 'ruimteschepper'......

Hulp en advies bij het opzetten van je eigen praktijk

Denk je erover je eigen praktijk te beginnen als orthopedagoog of remedial teacher?.....

Doordat ik al vele jaren mijn eigen praktijk heb kan ik je opweg helpen met vragen omtrent; hoe te starten en waar te beginnen?, hoe kom je aan cliƫnten?, hoe zit dat met de belasting en het opzetten van een boekhouding?, en nog veel meer.....

We starten met een inventarisatie van je plannen en je droom, zodat ik je advies kan geven hoe je het beste te werk kan gaan. Na deze eerste afspraak van anderhalf uur, ga je met een hoop actiepunten aan de slag. Opzich kan je dan zelf verder, maar soms is het fijn om elkaar nog een keer te zien en te kijken of al je actiepunten gelukt zijn of dat je nog wat advies en tips kan gebruiken.

Een van de belangrijke dingen in het leven, is dat je het werk doet waar jij je kan ontplooien tot de persoon die je in wezen bent en werk dat jouw gelukkig maakt. Ik help je daarom graag bij deze uitdagende stap in je leven.

Voor collega's die niet naar mijn praktijk kunnen komen doordat de afstand te groot is, is er de mogelijkheid om elkaar online te spreken.