Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen (Nelson Mandela)

Wat kan ik voor uw school betekenen?

Voor scholen of andere instanties die met kinderen werken, verzorg ikverschillende vormen van scholing. Het kan gaan om een hele studiedag, een'opfrisuurtje' of een informatieve lezing voor leerkrachten en/ of ouders. Onderstaand een overzicht van verschillende mogelijkheden.

Ik nodig u uitcontact met mij op te nemen en uw wensen te bespreken. Op de site staan slechtsvoorbeelden. In een kennismakingsgesprek kunnen ook de praktische zakenbesproken worden.


Voorbeelden van scholingsmogelijkheden:

Studiedag (4 a 5 uur) - Intensieve theoretische training over één of tweeverschillende onderwerpen

Workshop (3 a 4 uur) - Intensieve praktische training met nadruk op zelfmaterialen vervaardigen voor specifieke doelgroep Lezing (2 uur) - Informatieve Lezing over bepaald onderwep. Vooral geschiktvoor leerkrachten en ouders.

Opfrisuurtje (1 uur) - Speciaal voor leerkrachten, IB, RT 'bijgepraat' en'opgefrist' worden over specifiek onderwerp

Voor elke variatie zijn verschillende onderwerpen mogelijk, zoals: Dyslexie, Dyscalculie, Hoogbegaafdheid,Faalangst, Werkgeheugen etc.


Studiedag

Een training van 4 uur over de volgende onderwerpen:

 • Dyslexie
 • Dyslexie en Hoogbegaafdheid
 • Dyscalculie
 • Hoogbegaafdheid
 • Emotionele problemen
 • Faalangst
 • Gedragsproblemen in de klas
 • Schoolangst/ schoolfobie

Een studiedag betreft 1 dagdeel, maar kan uitgebreid worden met nog een dagdeel waar zelf materialen worden ontwikkeld, casussen besproken worden en er onder begeleiding geoefend wordt met (test)materialen etc.

Lezing

Een lezing van 2,5 uur

"Van probleem naar oplossing"

(Binnen dit thema)

 • Hoe ondersteun je kinderen met leerstoornissen of gedrags-stoornissen op school?
 • Waar doe je goed aan bij het plaatsen van nieuwe brugklasleerlingen?
 • Hoe communiceer je (goed) met ouders?
 • Hoe communiceer je met probleempubers of pubers met problemen?
 • Hoe zorg je voor een veilig klimaat op school en in de klas voor getraumatiseerde kinderen?


Opfrisser

tekst volgt

Advies

tekst volgt