Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar moet voorwaarts worden geleefd (Sören Kierkegaard)


Tarieven

(prijswijzigingen en fouten voorbehouden)

In verband met een stop bij Holland Rijnland om toe te treden tot de gecontracteerde en vergoede jeugdzorg worden mijn behandelingen helaas niet vergoed door de gemeente. Daarnaast vind ik het heel belangrijk om vanuit mijn eigen visie en optiek te kunnen werken en niet afhankelijk te zijn van de richtlijnen die gekoppeld zijn aan de gecontracteerde zorg (zoals bijv. vastgesteld aantal behandelingen en vorm van diagnostiek volgens DSM) .

Mijn kwaliteit, ervaring en (na)scholing zijn vastgesteld door de NVO en het SKJ waar ik in de kwaliteitsregisters ben opgenomen.

Indien uw voorkeur uitgaat naar een kleine en persoonlijke praktijk, aanpak en begeleding maar u niet financieel in staat bent om mijn zorg zelfstandig te vergoeden bied ik mogelijkheden aan om u hierin tegemoet te komen. Neemt u in dat geval vooral contact op. Er is ook altijd de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget (PGB) bij de gemeente.


Behandelingen

(op basis van de richtlijnen van de NZA)

Afspraak van 30 minuten € 50,00
Afspraak van 45 minuten € 75,00
Afspraak van 60 minuten € 100,00


Onderzoeken

Intelligentietesten

Afname van Intelligentietest (4 t/m 18 jaar), intake, uitgebreide verslaglegging, terugrapportage en advies: €575,-

Afname van Intelligentietest bij volwassenen ouder dan 18 jaar, intake, uitgebreide verslaglegging, terugrapportage en advies: €650,-

Overige leer en/of gedragsonderzoeken (zie in menu 'onderzoeken')

Voor alle overige onderzoeken geldt een uurtarief van €70,-, voor intake, afname, verslaglegging, terugrapportage en advies


Dyslexie en Dyscalculie

Dyslexie of Dyscalculie screening

Het betreft hier een kleiner onderzoek naar aanwijzingen voor dyslexie en/ of dyscalculie: €300,-

Dyslexie of Dyscalculie onderzoek

Onderzoek naar dyslexie of dyscalculie: intake, uitgebreide verslaglegging, terugrapportage en advies: €800,-

Onderzoek naar dyslexie en dyscalculie: €800 - €1200,- (afhankelijk van hoeveelheid testen die afgenomen worden en aantal uren verslaglegging).

Let op! diagnose dyslexie en/ of dyscalculie kan vaak niet alleen op grond van deze onderzoeken gesteld worden. Prestaties op school over een langere periode worden meegenomen als ook eerdere behandelingen/ ondersteuning en eventueel een periode van 6 maanden Orthopedagogische behandeling.

Dyslexie of Dyscalculie Verklaring

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat voldaan wordt aan de criteria voor het afgeven van een dyslexieverklaring of dyscalculieverklaring, wordt deze door mij in samenwerking met Drs. I Vollaard (Orthopedagoog-Generalist), uitgegeven: €50,-


Overige afspraken

Kennismakingsgesprek: eerste half uur is gratis, daarna €15,- per kwartier

Intakegesprek voor behandeling: €65,- (intakegesprek voor onderzoeken zijn bij de prijs inbegrepen)

Extra verslaglegging: €60,- per uur (binnen een behandeling zijn 2 verslagen inbegrepen)

Extra voorbereiding: €50,- per uur (normale voorbereiding is bij behandeling inbegrepen)

Observatie op school of overleg met IB/ Leerkracht (en ouders): €65,- per uur (Binnen Leiden. Buiten Leiden worden in overleg extra kosten berekend)

Oudergesprek of Ouderbegeleiding: €65,- per uur

Voordat kosten gemaakt worden buiten de reguliere kosten van een behandeling, neem ik altijd eerst contact met u op


Mogelijkheden voor ouder(s)/ verzorger(s) met een laag inkomen

Wanneer u aantoonbaar niet beschikt over voldoende financiële middelen om mijn hulp te bekostigen, neem dan contact op om te bezien of we daar een oplossing voor kunnen vinden.

De tarieven zijn conform de richtlijnen van de beroepsverenigingen voor orthopedagogen en de NZA. Aan het eind van elke maand ontvangt u een digitale factuur in uw mail. De betalingstermijn is 14 dagen. Wanneer na 2 herinneringen en een termijn van 50 dagen de factuur nog niet is betaald worden extra kosten in rekening gebracht.

U kunt met geldige reden de afspraak altijd afzeggen of verzetten tot 10:00 's ochtends op de dag van de afspraak. Deze wordt dan niet in rekening gebracht.Wanneer u na 10:00 een afspraak wil afzeggen of verzetten of wanneer u een afspraak vergeet, wordt het hele bedrag in rekening gebracht.