EVEN VOORSTELLEN.....

Soms kan het op school of thuis door verschillende omstandigheden of factoren al een tijd minder goed gaan. Dan kan de hulp van een Orthopedagoog of Remedial Teacher uitkomst bieden. Ik ben opgeleid tot Orthopedagoog, Remedial Teacher en Muziekdocent. In september 2020 ben ik begonnen met de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut.
Na de middelbare school te hebben afgerond, ben ik gaan studeren aan het Conservatorium in Den Haag. Ik heb daar de docentenopleiding muziek gevolgd. Ik vond dit een hele leuke en veelzijdige opleiding waar ik oa veel muziekinstrumenten leerde spelen, zelf muziek leerde schrijven en kinderen van alle leeftijden muziek leerde spelen en waarderen. Halverwege deze studie wilde ik me graag meer gaan verdiepen in de pedagogiek/ psychologie. Ik ben toen naast mijn studie aan het Conservatorium in de avonduren Orthopedagogiek gaan studeren in Leiden. Ik heb mij binnen deze studie gespecialiseerd in leerstoornissen en met name dyslexie en dyscalculie.
Voor beide studies heb ik in het kader van mijn afstuderen vanaf 1997 wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dyslexie, dyscalculie in combinatie met het leren van muzieknotatie. De vraag was; ‘hoe leren kinderen met dyslexie of dyscalculie noten of ritme lezen en hebben ze hier meer problemen mee dan kinderen zonder dyslexie of dyscalculie?’. Dit onderzoek leverde interessante antwoorden op.
Van 1997 tot 2001 heb ik als student-assistent hier onderzoek naar gedaan en vanaf februari 2001 tot 1 augustus 2005, ben ik op dit onderwerp werkzaam geweest als wetenschappelijk onderzoeker (promovendus) bij de Universiteit Leiden, afdeling orthopedagogiek (specialisatie leerproblemen). Samen met prof. dr. Wied Ruijssenaars heb ik gewerkt aan een wetenschappelijk onderzoek, dat zich richtte op de vraag welke invloed dyslexie of dyscalculie heeft op het leren van muzieknotatie. Onderzoek op dit gebied was op dat moment nog enig in zijn soort in de wereld. Ons artikel is in 1998 al gepubliceerd in het vooraanstaande Amerikaanse Tijdschrift 'Annals of Dyslexia' (het artikel is te lezen op de site). Het idee van het onderzoek is ontstaan vanuit mijn interesse in dyslexie, het gapende gat tussen theorie en praktijk, maar meer nog vanuit mijn overtuiging kinderen met dyslexie gelijke kansen te willen geven in de samenleving en dus ook binnen de verschillende facetten van het (muziek)onderwijs.
Binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs heb ik veel ervaring opgedaan als docent muziek. Tijdens mijn promotie heb ik ook Universitair onderwijs verzorgd en studenten begeleid bij het schrijven van hun scriptie.
Tijdens mijn opleiding aan het Conservatorium en later ook als promovendus heb ik mij beziggehouden met het ontwikkelen en overdragen van muzieklesmethoden voor kinderen met een lees- en/of rekenstoornis. Tijdens mijn stage Orthopedagogiek heb ik gewerkt op basisschool ‘De Brug’ (school verbonden aan het PI voor kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden). Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik dagelijks gewerkt met leerlingen die deelnamen aan het onderzoek. Hiertoe behoorde diagnostiek van dyslexie, het afnemen van verschillende leestesten, het afnemen van een intelligentietest en het werken aan leertaken waaruit de test was opgebouwd.
Van september 2008 tot september 2009 heb ik aan de Hogeschool Fontys, de masteropleiding 'Special Educational Needs' (Master SEN) ook wel 'Remedial Teaching', gevolgd en mijn diploma behaald. Na 2009 heb ik vele Post Doctorale cursussen gevolgd. Onder andere op het gebied van intelligentie(testen), werkgeheugen, executieve functies, dyslexie en dyscalculie. In september 2020 ben ik gestart met de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut, deze hoop ik voorjaar 2023 af te ronden. Dit jaar (2022) ben ik begonnen met een opleiding tot geestelijk verzorger aan de faculteit religious studies van de VU.
Ik heb veel ervaring met het begeleiden, behandelen en diagnosticeren van basisschoolkinderen uit alle groepen (ook groep 1 en 2), middelbare scholieren, MBO/HBO/WO studenten en (jong)volwassenen.
Van mei 2017 tot oktober 2020 heb ik als orthopedagoog gewerkt op basisschool De Kinderbrug in Rijpwetering. Van september 2019 t/m september 2022 heb ik als orthopedagoog op Basisschool de Elckerlyc in Roelofarendsveen gewerkt. Op beide scholen ondersteun(de) ik ook de IB en leerkrachten.
Sinds september 2009 werk ik fulltime in mijn eigen praktijk voor Orthopedagogiek


"Gelukkig zijn is wanneer wat je denkt,wat je zegt en wat je doet in harmonie zijn" (Mahatma Gandhi)