Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid en de laatste twee groeien waar de eerste heerst (Jan Ligthart)

De visie van waaruit ik werk...

Mijn visie op de ontwikkeling van kinderen en jongeren berust op 35 jaar (professionele)ervaring met het werken met kinderen en jongeren binnen het (muziek)onderwijs, basis- en voortgezetonderwijs, vakantiekampen, koren en orkesten, en inmiddels 20 jaar als orthopedagoog. Problematiek ontstaat vaak binnen een totaal aan levensverhalen/ ervaringen en staat (bijna) nooit op zichzelf. Mijn intentie is deze levensverhalen en ervaringen te begrijpen en zodoende passende zorg te kunnen bieden.

Te vaak wordt de nadruk gelegd op 'het anders zijn' en de 'onmogelijkheden' van een kind of jongere. Daardoor doen we geen recht aan ieders unieke 'zijn' en talenten. In mijn behandelingen richt ik me op de problematiek vanuit een denken in mogelijkheden en oplossingen en koester ik dat wat ieder kind uniek maakt.

Omdat ik geen contracten heb met de gemeente of zorgverzekeraars, hoef ik geen diagnose te stellen als voorwaarde om mijn zorg vergoed te krijgen. Hierdoor krijgen kinderen de ruimte zonder (onnodig)etiket met hun problemen aan de slag te gaan.

Wanneer na een intensief behandeltraject blijkt dat de emotionele en/of gedragsproblematiek niet voldoende afneemt en er mogelijk sprake zou kunnen zijn van een 'verstoorde' ontwikkeling, zal ik in overleg met de ouder(s)/ verzorger(s) bespreken of het stellen van een diagnose (door mij of collega orthopedagoog/ psycholoog) voor jouw/ jullie kind op dat moment het beste is.

Wat ik heel belangrijk vind in een behandeling is dat naar alle aspecten wordt gekeken die de emotionele en/ of gedragsproblemen veroorzaken en/ of in stand houden. Het gaat dan om de complete leefwereld van een kind of jongere zoals het gezin of leefsituatie, de school en de invulling van de tijd buiten school. Soms is het dan ook raadzaam samen met school te kijken naar de aanpak van de problematiek.

Ik voel mij geïnspireerd door muziek, kunst, filosofie, mindfulnes, compassie(therapie) en wetenschap. Dit maakt mij tot wie ik ben en wat ik waardevol vind.