Wanneer de kunst het leven is, is het leven een grote kunst (Johann Sebastian Bach)

Informatie over de verschillende behandelingen

Behandelingen binnen mijn praktijk zijn geschikt voor kinderen (vanaf 4 jaar), jongeren (middelbare scholieren), jong volwassenen (studenten) en ouders. U kunt voor verschillende soorten problematiek bij mijn praktijk terecht:

- Onderzoek naar of behandeling van leerstoornissen zoals dyslexie of dyscalculie

- Onderzoek naar hoogbegaafdheid (al dan niet in combinatie met dyslexie of dyscalculie) en behandeling van verschillende problemen die vaak gepaard gaan met hoogbegaafdheid,

- Emotionele problemen (bijvoorbeeld door pesten, scheiding, leerproblemen),

- Problematiek rondom angst (bijvoorbeeld; schoolweigering, slaapproblemen, verlatingsangst),

- Trauma (bijvoorbeeld; een overlijden, ziekenhuisopname),

- Gedragsstoornissen (bijvoorbeeld; AD(H)D, boosheid/ woedeaanvallen),

Ook voor andere problemen kunt u contact zoeken. We kunnen dan samen kijken of een behandeling bij mij het meest passend is.

Wanneer u een behandeling bij mijn praktijk overweegt, kunt u het beste bellen of mailen om een eerste afspraak te maken. Tijdens deze eerste afspraak kunnen we met elkaar kennismaken en kunt u vertellen voor welke problemen van uw zoon en/ of dochter of van uzelf u een behandeling zoekt. Zo'n eerste afspraak wordt niet in rekening gebracht.

Wanneer u besluit een behandeling te starten volgt een intakegesprek waarin we samen gaan kijken welke problemen er spelen. Nadat duidelijk is geworden voor welke problemen van uw zoon en/ of dochter of van uzelf u hulp zoekt, start ik met de eerste fase van de behandeling die ongeveer 6 weken duurt. In deze eerste 6 behandelingen zullen naast gesprekken soms -wanneer dat nodig is- ook wat verschillende tests afgenomen worden om duidelijk te krijgen hoe bijvoorbeeld de ontwikkeling van de schoolse vaardigheden of de emotionele ontwikkeling zich voltrokken heeft. Ik vind het heel belangrijk om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen en niet alleen naar de problematiek op zichzelf te kijken. Ik neem hier ruim de tijd voor.

Behandelingen zijn altijd een samenwerking tussen ouder(s)/ verzorger(s), kind/ jongere en ikzelf. De duur van een behandeling wordt dan ook altijd in overleg besproken. Het komt regelmatig voor dat een behandeling van een kind of jongere wordt uitgebreid met ouderbegeleiding.

Behandelingen van kinderen tot ongeveer 6 jaar zijn vooral speltherapeutische behandelingen vaak in combinatie met ouderbegeleiding. In mijn behandelingen voor kinderen van 6 tot ongeveer 11 jaar werk ik graag met verschillende soorten spelletjes, laat ik kinderen vaak tekeningen maken, maken we soms samen muziek en maak ik veel gebruik van beeldend materiaal (playmobil, kaartjes, plaatjes, tekeningetjes etc.) om kinderen en jongeren te helpen hun gedachten en gevoelens beter te begrijpen. Daarnaast maak ik vaak gebruik van lichaamsgerichte oefeningen. Bijvoorbeeld een houding aannemen van een hele stoere ridder, of een verlegen beer, laten zien hoe je gezicht er uit ziet als je boos bent, iemand nadoen die heel stoer loopt of juist heel bang is. Voor jonge kinderen is spel heel belangrijk. Ik laat jonge kinderen bijvoorbeeld spelen met speciale knuffels, handpoppen of playmobilpoppetjes. Soms is het ook goed om iets samen te maken of doen, bijvoorbeeld knutselen of muziek maken op de piano of andere instrumenten.

Een groot deel van mijn behandelingen berust op de uitgangspunten van de Cognitieve Gedragstherapie